De Alde Feanen

woensdag 18 juni 2020

Het Fries Museum …… op de Wadden …….

Vanmorgen varen we door het gedicht van Marsman:

En in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,

boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband.

de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord……..

Vooral die lage lucht is toepasselijk, die hier over het Friese land tussen Leeuwarden en Earnewald hangt. Varend over het Langdeel richting Wartena overvalt me dat gevoel.

We liggen nu op een van de Marrekrite-plaatsen langs de Lange Sleatten in het Nationaal park de Alde Feanen. Het is hier weer stil in vergelijking met Leeuwarden, waar in de avond de prachtige glooiende oevers van de stadsgracht vol zaten met jonge mensen die van lekkere harde muziek hielden. We zijn een klein stukje opgeschoven zodat de muziek minder luid klinkt.

We hebben wel genoten van Leeuwarden. Het is een mooie stad. En natuurlijk was het ook leuk dat Ton ons een bezoekje heeft gebracht. We zijn een dag samen met Ton opgetrokken en hebben Leeuwarden nader verkend en heerlijk ’s avonds in de kuip gegeten.

De voormalige strafgevangenis van Leeuwarden: DeBlokhuisPoort, is nu cultureel centrum.